اسامی کاندیداهای انتخابات هییت مدیره و بازرسین انجمن علمی راینولوژی ایران

 

 

اسامی کاندیداهای انتخابات هییت مدیره و بازرسین انجمن علمی راینولوژی ایران به ترتیب حروف الفبا:

1.       دکتر نادر اکبری دیلمقانی     

2.       دکتر سید بهزاد پوستی       

3.       دکتر محمدرضا توکلی      

4.       دکتر شاهرخ خوش سیرت 

5.       دکتر ابراهیم رزم پا         

6.       دکتر امیرآروین سازگار     

7.       دکتر ابوالحسن قیصری    

8.       دکتر علیرضا مصباحی     

9.       دکتر بیژن نقیب زاده     

 کاندیداهای بازرسی:

10.   دکتر محمدحسین برادران فر 

11.   دکتر مریم جالسی              

12.   دکتر بابک ساعدی              

 

 

زمان انتشار: شنبه 08 آبان 1395 (3 سال قبل)
تعداد بازدید: ۷۷۵