كنفرانس علمی انجمن راينولوژي 2 خرداد 1398

 
كنفرانس انجمن علمي راينولوژي
 

????Dealing with columellar deformities in secondary rhinoplasty

مدراتور: دكتر شاهين باستاني نژاد
اعضاء پانل:
دكتر اميري زاد،دكتر بشارتي زاده،دكتر سازگار،دكتر ساعدي،دكتر نظري
پنجشنبه 2  خرداد ????
ساعت ٩ الي ١١صبح⏰
محل برگزاري:
تالار تصويربرداري بيمارستان امام خميني????
تلفن ٦٦٩٤٤٧٨٥☎
رایگان دارای 4 امتیاز بازآموزی
زمان انتشار: يكشنبه 22 ارديبهشت 1398 (12 روز قبل)
تعداد بازدید: ۳