پنجمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران

22-24 مهرماه1394 - مرکز همایشهای رازی تهران

کنفرانس ماهانه انجمن راینولوژی - 7 خرداد94

موضوع کنفرانس:ناگفته های رینوپلاستی اولیه و ثانویه سخنرانان: دکتر نظری,دکترعباس زاده,دکترمصباحی,دکتر تقوی,دکتر صدوقی

چهاردهمین کنگره جراحان گوش,گلو,بینی و سروگردن ایران مهرماه 1393

مهرماه 1393

نشست با اعضا هیئت مدیره شهرستانها درخصوص برگزاری پنجمین کنگره راینولوژی و ...

جلسات و سخنرانی های چهارمین کنگره راینولوژی مهرماه سال 1392

برج میلاد - چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی ایران

ضیافت برج میلاد تهران- چهارمین کنگره راینولوژی ایران مهرماه 1392

جشن و مراسم یادبود چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی ایران

سومین کنگره بین المللی راینولوژی ایران

دومین کنگره بین المللی راینولوژی ایران