اخبار پزشکی

اصلاحیه ابتدائی تعرفه های جراحی

به نام خدا

 

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی ایران

 

جناب آقای دکترزالی

 

باسلام

احتراماً: عطف به نامه شماره 41946/1 مورخ 10/8/93 به استحضار میرساند که اصلاح کتاب تعرفه های خدمات پزشکی جزء نیازهای بسیار ضروری جهت بهبود کیفیت آموزشی ودرمانی مراکز درمانی بوده وکمک بزرگی به حل معضلات و مشکلات مبتلا به جامعه پزشکی و بیماران می نماید، لذا با تشکر از تلاش بی وقفه مسئولین ودست اندرکاران محترم در انجام این امرخطیرکه جای تشکر وقدردانیست باستحضار می رساند کتاب تعرفه های جدید بخصوص در رشته گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن احتیاج به اصلاحاتی دارد و با توجه به اینکه زمان بسیارکمی برای بررسی کدهای اعلام شده  گذاشته شده وچون تعرفه رشته گوش ،گلو، بینی وجراحی سروگردن در کتاب قدیم نسبت به رشته های دیگر بسیار پایین بوده ودرکتاب جدید هم رشد بسیار کمی نسبت به سایر رشته ها داشته, لذا بازنگری جامع کدهای این رشته ضروری بوده و  بایستی بعضی از آنها بطور فوری مورد بازنگری قرار گیرد ومتعاقبا اصلاحات بعدی در انتهای دوره سه ماه  به حضورتان تقدیم می گردد.

 

1- کد 300180 مربوط به بازکردن سینوس های مختلف(سه سینوس وبیشتر) یک طرفه K 37 بوده ولی بازکردن سینوس فرونتال به تنهایی کد( 3001759)  46 می باشد که اگر باز کردن سینوس ماگزیلر به تنهایی (کد 300155) 14 وسینوس اسفنوئید (کد 300150) k 6/8  را در نظر گرفته و(کد300180) که مجموع جراحی این سینوس ها می باشد عدد K68 در نظرگرفته می شود لذا (کد 300180) از K 37 به K 68 تصحیح گردد.

 

2- در بخش جراحی های سینوس به روش آندوسکوپیک کدی برای بازکردن سینوس ها (سه سینوس یا بیشتر) یکطرفه که به عمل جراحی پان سینوزیت یک طرفه به روش آندوسکوپیک معروف است نیامده و با توجه به کدهای (k 8 =300220)،

k 18 =300225)، (k 14 =300230)، ( k18 =300235)، (K 29=300240)، k( 18=300245) که همه این عمل ها در جراحی بازکردن سینوس های یکطرف انجام می شود لازم است کدی در این بخش بعنوان بازکردن سه سینوس یا بیشتر یکطرفه به روش اندوسکوپیک ایجاد وبا توجه به تجمیع کدهای بالا k 70  برای آن درنظر گرفته شود .

 

3- کد سپتوپلاستی (300095)  22 اعلام شده که بسیار پایین بوده لذا حداقل به k 35 ارتقا یابد.

 

4- درمان بسته شکستگی بینی وسپتوم (کدهای 200630،200635،200650) همگی از کدهای کتاب قدیم کمتر بوده ضمن اینکه این کدها O دار یعنی با تعرفه 20هزارتومان محاسبه می شود بازهم حق  العمل آنرا کمتر می کند لذا سه کد مذکور لازم است از حالت O دار خارج شده وکدهای (200630 به 10 و 200635 به k15 و 200650 به k 15 )ارتقاء یابد وبا توجه به این اصلاح کدهای وابسته به آن یعنی (200640 به k 25 و 200645 به k30 و 200655 به k 25 ) تغییر نماید.

 

5- کدهای ستاره دار (300070 و 300080 ) که جزو اعمال پلاستیک بوده وهیچگونه بار مالی برای بیمه ها وسیستم درمانی ندارد ودرحال حاضر بسیار پایین است وباعث افزایش بی رویه این جراحی ها در جامعه شده وتبعات اجتماعی واقتصادی و حتی سیاسی بدنبال دارد لذا توصیه می شود کد 300070 به k 100 و کد 300080 که سخت تر از سپتو رینوپلاستی اولیه می باشد به k 120 ارتقاء یابد .

 

در خاتمه تقاضا مند است بمنظور ایجاد دلگرمی همکاران و کاهش دلسردی انان در ارایه خدمات به بیماران محترم امیدوار است که با بذل عنایت در رفع این معضلات باعث کاهش جو بد بینی و اعتراض از طرف این قشر خدوم و زحمتکش را فراهم اورید.

 

                                                                                                                  رئیس انجمن علمی راینولوژی ایران

                                                                                                                                 دکتر بیژن نقیب زاده

زمان انتشار: (5 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱
*