دکتر بیژن نقیب زاده

رئیس انجمن علمی راینولوژی ایران

 بورد تخصصی گوش,گلو,بینی و جراحی سر و گردن

 

 

 

دکتر ابراهیم رزم پا

نائب رئیس انجمن علمی راینولوژی ایران

 بورد تخصصی گوش,گلو,بینی و جراحی سر و گردن

 

 

دکتر علیرضا مصباحی

دبیر انجمن علمی راینولوژی ایران

فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت / بورد تخصصی گوش,گلو,بینی و جراحی سر و گردن

 

 

 

 دکتر امیرآروین سازگار

خزانه دار انجمن علمی راینولوژی ایران

متخصص گوش,گلو,بینی و جراحی سر و گردن / فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت

 

 

 

 

دکتر بهزاد پوستی

عضو انجمن علمی راینولوژی ایران

 بورد تخصصی گوش,گلو,بینی و جراحی سر و گردن

 

 

 

 

 دکتر ابوالحسن قیصری

دبیر انجمن علمی راینولوژی ایران

 بورد تخصصی گوش,گلو,بینی و جراحی سر و گردن


 
 
 

دکتر شاهرخ خوش سیرت

عضو انجمن علمی راینولوژی ایران

فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت / بورد تخصصی گوش,گلو,بینی و جراحی سر و گردن

 

 

 

دکتر بابک ساعدی

بازرس انجمن علمی راینولوژی ایران

فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت