انتشارات و مجله

کفایت درمان بیماران با رینیت آلرژیک فصلی با اسپری استروئید داخل بینی ( مومتازون فوروات ) مقایسه با کورتن خوراکی

Efficacy of Intranasal Steroid Spray ( mometasone furoate)

on treatment on Patients with seasonal Allergic Rhinitis: comparison with oral corticosteroids

کفایت درمان بیماران با رینیت آلرژیک فصلی با اسپری استروئید داخل بینی ( مومتازون فوروات )

مقایسه با کورتن خوراکی

Karaki M, Akyama K, Mori N. Dept otolaryngology ? HN.S. Faculty of Medicine Kagawa Univercity.Japan

 

خلاصه:

ابژکتیو: کورتیکواستروئیدهای داخل بینی برای درمان رینیت آلرژیک مؤثرند و بطور وسیعی در درمان کلینیکی روزمره به مصرف می رسند. همچنین کورتن های خوراکی نیز در درمان این بیماری تاثیرات مثبت ثابت شده ای دارند. این کورتن های موضعی و سیستمیک هر دو ترکیبات مؤثری در درمان رینیت آلرژیک محسوب میگردند و در عین حال هر دو دارو عوارضی نیز دارند: وقتی که انتخاب فرمول داروئی بر اساس عوارض آن صورت می گیرد, ترکیبات توپیکال ( موضعی ) بیشتر از ترکیبات کورتنی خوراکی ( سیستمیک ) انتخاب می گردند. از طرفی ترکیبات کورتنی سیستمیک بطورسنتی تصور می رود تاثیرات درمانی فوری تر و بیشتری از انواع موضعی داشته باشند. بهرحال گزارشات کمی در مقایسه مستقیم بین کفایت این دو دسته دارو یعنی سیستمیک و موضعی وجود دارد. هدف این مطالعه ارزیابی سابژکتیو بهبود علائم بینی در استفاده از کورتن سیستمیک در مقایسه با کورتن موضعی داخل بینی در بیماران با رینیت آلرژیک فصلی بوده است. ما مقایسه ای بین اسپری داخل بینی مومتازون فوروات ( MFNS ) با قرص خوراکی بتامتازون ( BOT ) برای درمان رینیت آلرژیک فصلی بیماران انجام داده ایم.

 

 

 

متد:

در یک مطالعه باز بدون نام ( Open label ) بیماران با آلرژی رینیت فصلی که علائم متوسط تا شدید داشتند و بدون درمان قبلی در بیمارستان ویزیت گردیدند در سه گروه ( بدون درمان, درمان با کورتن توپیکال, درمان با کورتن خوراکی ) درمانی قرار داده شدند. ارزیابی بر اساس پاسخ بیماران به پرسشنامه تنظیمی صورت گرفت. پرسشنامه تکمیلی کیفیت زندگی ژاپنی در این مطالعه استفاده گردید.

نتایج:

در مقایسه با لوراتادین تنها درمان غیر استروئیدی هر دو درمان کورتن موضعی  200 میکروگرم یکبار در روز اسپری بینی ( MFNS ) و BOT 25/0 میلی گرم دو بار در روز بطور قابل توجهی باعث کاهش درجه علائم کلی و فردی در زمینه عطسه, انسداد بینی, ترشحات آبکی بینی و خارش بینی گردید. ( P<0.05 ). درجه خارش چشم اندکی بیشتر در گروه MFNS در مقایسه با گروه درمانی غیر استروئیدی نشان میدهد ولی این اختلاف خیلی قابل ملاحظه نبود.

جمع بندی نهایی  Conclusion:

کورتن تراپی بصورت اسپری بینی و خوراکی تقریباً نتایج یکسانی را در درمان علائم رینیت آلرژیک فصلی ایفا می کند. مطالعه ما اولین بررسی مستقیم مقایسه ای بین کورتن توپیکال اسپری داخل بینی و یک کورتن خوراکی سیستمیک برای رینیت آلرژیک فصلی می باشد. هیچ گونه تفاوت قابل ملاحظه ای بین تاثیرات درمانی توپیکال و سیستمیک مورد استفاده بدست نیامد که مبین این واقعیت است که کورتن های توپیکال می تواند نتایج بهبودی علائم بینی را به اندازه کافی ایجاد نماید بدون اینکه نیاز به تجویز کورتن های سیستمیک باشد. پس درمان با کورتن داخل بینی بصورت اسپری در مقایسه با استروئیدهای سیستمیک و مقایسه عوارض داروئی ناشی از هر کدام از داروها قویاً توصیه می گردد.

 

Pub med 23127728/ Auris Nasus larynk 2013 Jun : 40 (3) 277-81

 

 

 

زمان انتشار: (4 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱