قوانین و مقررات

جلسه اردیبهشت ماه 94

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران

                                                                                                                                                                     تاریخ: 21/2/1394      


جلسه هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران با حضور آقای دکتر زادان فرخ, دکتر رزم پا, دکتر توکلی, دکتر پوستی و دکتر قیصری و مکالمه تلفنی با دکتر مصباحی در مورد کنگره رینولوژی سال 1394 برگزار و مسائل زیر مطرح گردید:

 

1-  مقرر گردید پنجمین کنگره راینولوژی توسط یک شرکت اجرایی پس از استعلام قیمتها برگزار شود.

 

2- مقرر گردید هزینه ارسال پیامک های کورس شیراز بمبلغ یک میلیون ریال پرداخت شود.

 

3- پیگیری درگاه اینترنتی سایت پنجمین کنگره راینولوژی جهت ثبت نام آنلاین توسط خانم کاهن انجام گردد.

 

4-  در مورد میهمانان خارجی بحث و مقرر گردید هماهنگی ها نهایتاً تا مورخ 7 خرداد ماه انجام, لیست اسامی تکمیل و اعلام گردد.

 

 

 

 

زمان انتشار: (4 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱