قوانین و مقررات

پنجمین کنگره راینولوژی تاریخ 16-14 اکتبر مطابق با 24-22 مهر ماه سال 1394

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران

 

تاریخ: 93/4/2

 

جلسه هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران با حضور جناب آقای دکتر عباس زاده, دکتر زادان فرخ, دکتر نقیب زاده, دکتر رزم پا, دکتر پوستی, دکتر قیصری و دکتر توکلی برگزار و مقرر گردید:

 

1- پنجمین کنگره راینولوژی تاریخ 16-14 اکتبر مطابق با 24-22 مهر ماه سال 1394 بمدت سه روز در محل سالن همایشهای رازی برگزار شود و نامه های مربوطه تنظیم و اطلاع رسانی شود.

 

2- از آقای سلطانی و آقای احدی برای طراحی و اجراء وب سایت دعوت شد.

آقای سلطانی مراجعه نمودند و در مورد شرایط و پیشنهادات اعضاء در حضور ایشان مذاکره بعمل آمد.

از آقای احدی نیز دعوت بعمل آمد و ایشان نظرات خود را مطرح و مقرر شد پیشنهاد قیمت را هر چه سریعتر اعلام نمایند.

 

3- در مورد راه اندازی مجله مجدداً مذاکره بعمل آمد, مقرر شد  از آقای دکتر توکلی و اعضاء هیئت علمی جوان در دانشگاه   دعوت بعمل آید.

 

4- در مورد پنجمین کنگره راینولوژی مقرر شد که هرچه سریعتر کمیته علمی تعیین شود و در مورد دعوت از میهمانان خارجی بنابر جمع بندی چهارمین کنگره راینولوژی تصمیم گیری شود.

 

زمان انتشار: (5 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱