قوانین و مقررات

پنجمین کنگره راینولوژی 22 لغایت 24 مهرماه 94

صورت جلسه کنگره راینولوژی 94

تاریخ: 22/11/93

 

ساعت 12:30 بعدازظهر با حضور جناب آقای دکتر رزم پا, دکتر قیصری و دکتر پوستی جلسه هماهنگی کنگره راینولوژی 94 برگزار گردید و موارد زیر مطرح و مورد موافقت قرار گرفتند:

 

1- تعداد افراد مدعو خارجی بین 12 تا 15 نفر خواهند بود.

 

2- امکانات دعوت بطور کلی برای همه یکسان است مگر در موراد خاص که ضمن اطلاع رسانی به مدعو موردنظر تسهیلات اعمال خواهند شد.

 

3- مقرر شد آقای دکتر قیصری, دکتر رزم پا و دکتر مصباحی لیست پیشنهادی خود را برای مدراتوری پانل ها ارائه دهند.

 

4- برنامه و زمان ورود و خروج مدعوین خارجی که قبول حضور در کنگره را نموده اند پس از هماهنگی به آقای دکتر قیصری اعلام گردد.

 

5- در رابطه با برگزاری جشن کنگره در برج میلادآقای دکتر قیصری بررسی و اعلام نتیجه نمایند.

 

6- در رابطه با تسهیل انجام امور اجرائی مربوط به کنگره از یکی از همکاران ENT دعوت بعمل آید.(توسط دکتر قیصری)

 

7- نسبت به قرار دادن مقالات در سایت انجمن به همکاران دانشگاهی و غیر دانشگاهی اطلاع داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

زمان انتشار: (4 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱